mahremiyet

CoinReview Gizlilik Politikası

Son güncelleme: 11 Eylül 2021

CoinReview ödünç verme platformu (bundan böyle "CoinReview", "biz", "bize" veya "bizim") gizliliğinizi korumayı ve saygı duymayı taahhüt eder.

Bu Gizlilik Politikası, CoinReview platformunun Kullanıcıların Kişisel Bilgilerinin toplanmasını, işlenmesini ve kullanımını yönetir.

Temel tanımlar

1. Bu Gizlilik Politikasında kullanılan temel tanımlar şunlardır:

Kişisel Bilgiler (kişisel veriler)

Sizi kişisel olarak tanımlayan veya sizi tanımlamamıza yardımcı olabilecek herhangi bir bilgidir (ör. adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, işlemleriniz vb.).

Veri konusu

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişidir (Kullanıcımız).

Veri kontrolü

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını belirleyen bir şirkettir.

Veri işlemcisi

Kişisel verileri Veri sorumlusu adına ve onun talimatları doğrultusunda işleyen bir şirkettir.

Kişisel veri işleme

Kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlem dizisidir (örneğin, toplama, saklama, kullanma, ifşa silme).

2. Yukarıda tanımlanmayan diğer terimler, geçerli veri koruma mevzuatında tanımlanan anlamlara sahiptir.

Bu Gizlilik Politikasının Amacı

Bu Gizlilik Politikasının amacı aşağıdakiler hakkında bilgi vermektir:

 1. CoinReview sitesi.
 2. CoinReview'ın kullanıcıları hakkında toplayabileceği her türlü Kişisel Bilgi, bu bilgileri toplama nedenleri, nasıl kullanılabileceği ve CoinReview'ın bunları ne kadar süreyle tutacağı.
 3. CoinReview tarafından IP adresleri ile ilgili bilgilerin kullanımı ve platform kullanıcıları tarafından çerez kullanımı.
 4. Kişisel Bilgilerin üçüncü şahıslara ifşası.
 5. Uluslararası veri aktarımına ilişkin bilgiler.
 6. Kullanıcının Kişisel Bilgilerine erişme, düzeltme, güncelleme, kullanımı kısıtlama, CoinReview platformundan Kişisel Bilgilerini aktarmasını ve/veya silmesini isteme yeteneği.
 7. Kullanıcının Kişisel Bilgilerinin CoinReview tarafından uygulanması.
 8. CoinReview'ın kontrolü altındaki Kişisel Bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını veya değiştirilmesini önlemek için CoinReview'ın sahip olduğu güvenlik önlemleri.
 9. Kullanıcıların şikayette bulunma hakları.

Kişisel Bilgilerin Toplanması

CoinReview, CoinReview web sitesini kullandığında ve CoinReview web sitesini kullanmak için bir Hesap açtığında veya üzerinde herhangi bir işlem gerçekleştirdiğinde, kullanıcının Kişisel Bilgilerini toplayabilir. Bu, CoinReview hizmetlerinin/hizmetlerinin sağlanması amacıyla bir koleksiyon olarak tanımlanır.

Kullanıcı Kişisel Bilgilerini bu amaçlarla paylaşmayı reddederse, CoinReview'ın hizmetleri kullanıcıyla sınırlayabileceğini lütfen unutmayın.

Kişisel Bilgi Türleri

CoinReview'ın topladığı Kişisel Bilgi türleri aşağıdaki gibi verileri içerebilir:

 1. Kullanıcının adı.
 2. Kullanıcının fotoğraflı kimliği.
 3. Kullanıcının kimlik belgelerindeki bilgiler (ehliyet, pasaport), belge numarası, veriliş ve son kullanma tarihi, fotoğraflı kimlik, adres vb.
 4. Kullanıcının adresi.
 5. Kullanıcının telefon numarası.
 6. Kullanıcının e-posta adresi.
 7. Kullanıcının IP adresi, Tarayıcı ve İşletim Sistemi bilgileri, coğrafi konum bilgileri.
 8. Hesap numaraları ve ödeme kartı verileri dahil olmak üzere kullanıcının banka bilgileri.
 9. Kullanıcının doğum tarihi.
 10. İşlem detayları.

Kişisel Bilgilerin Kullanımı

1. CoinReview, bir kullanıcının Kişisel Bilgilerini yalnızca, kullanıcının CoinReview'dan sağlamasını istediği hizmet(ler)i sağlamak, hizmet(ler)in sağlanmasından doğan düzenleyici yükümlülüklerden kaynaklanan yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve meşru CoinReview'ın ilgisi.

2. CoinReview'ın yasal yükümlülüklerine ve meşru menfaatlere dayanarak, CoinReview, kara para aklama ve dolandırıcılığın önlenmesi amacıyla kullanıcıların kimlik doğrulaması ve fon kaynaklarının onaylanması için başka belgeler talep edebilir.

Kişisel Bilgilerin Kullanım Amaçları

CoinReview, kullanıcının Kişisel Bilgilerini aşağıdaki amaçlarla kullanabilir:

 1. Kullanıcıların web sitesinde bir Hesap açmasına ve kullanmasına izin vermek.
 2. Kullanıcıların web sitesindeki işlemleri tamamlamasına izin vermek.
 3. CoinReview ile iletişime geçerse bir kullanıcının sorularını yanıtlamak için.
 4. CoinReview web sitesinin kullanımını analiz etmek.
 5. Düzenleyici amaçlar için gerekliyse:
 • Vergilendirme için,
 • Kara Para Aklamanın önlenmesi,
 • Dolandırıcılığın önlenmesi,
 • Şirket istatistiksel raporlama yükümlülüklerine vb. bağlılık;

6. Kullanıcılara, CoinReview ve üçüncü taraflardan, kullanıcıların ilgisini çekebilecek ürünler ve promosyonlar hakkında bilgi sağlamak. Kullanıcı bu tür bilgileri almayı özellikle kabul ettiyse yapılır.

7. CoinReview performansı vb. gibi konularda Kullanıcıların ihtiyaçlarını ve görüşlerini belirlemek için pazar araştırması için. İzin alınmadıkça, kullanıcının bu amaca yönelik verileri anonim hale getirilecektir.

Çocukların Kişisel Verilerinin Kullanımı

1. CoinReview hizmetleri yalnızca en az 18 yaşında olan kişilere sunulmaktadır.

2. CoinReview, bu yaşın altındaki çocukların Kişisel Bilgilerini işlemez.

IP Adreslerinin Kullanımı

1. CoinReview platformu, sistem yönetimi ve toplu bilgileri reklamcılara raporlamak için, mevcut olduğunda kullanıcının IP adresi, işletim sistemi ve tarayıcı türü dahil olmak üzere kullanıcının bilgisayarı hakkında bilgi toplayabilir.

2. Bu, kullanıcıların göz atma eylemleri ve kalıpları hakkında istatistiksel verilerdir. Bu bilgiler herhangi bir kişiyi tanımlamak için kullanılmayacaktır.

Çerez Kullanımı

1. CoinReview, kullanıcının bilgisayarına benzersiz bir kimlik atayan, "çerez" olarak bilinen bir tarayıcı özelliği kullanır. Çerezler genellikle kullanıcının bilgisayarın sabit diskinde saklanır.

2. Çerezlerden toplanan bilgiler CoinReview tarafından CoinReview web sitesinin etkinliğini değerlendirmek, trendleri analiz etmek ve web sitesini yönetmek için kullanılır.

3. Çerezlerden toplanan bilgiler, CoinReview web sitesinin, CoinReview web sitesinin hangi sayfalarının en çok ziyaret edildiğini belirlemesine olanak tanır. CoinReview ziyaretçilerinin web sitesine erişimde karşılaşabilecekleri zorluklar. Bu bilgi ile CoinReview, en çok istenen özellik ve bilgileri tanıyarak ve sunarak ve ayrıca erişim zorluklarını çözerek web sitesi hizmetlerinin kalitesini iyileştirebilir.

4. CoinReview ayrıca, kullanıcının e-postalarımızı aldığını ve yanıtladığını doğrulamamıza yardımcı olmak ve kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak için genellikle e-postalarda saklanan çerezleri ve/veya web bug'ları veya net gif'ler olarak bilinen bir teknolojiyi kullanır. CoinReview web sitesini kullanarak.

5. CoinReview, web sitemizin kullanımını daha iyi anlamamıza yardımcı olmak için üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının hizmetlerini kullanır. Hizmet sağlayıcımız/sağlayıcılarımız, kullanıcının bilgisayarının sabit diskine tanımlama bilgileri yerleştirecek ve CoinReview'ın seçtiği, ziyaretçilerin sitede nasıl gezindiği, hangi ürünlere göz atıldığı ve genel bilgiler hakkında CoinReview'ı eğitecek bilgileri alacaktır.

6. CoinReview hizmet sağlayıcısı/sağlayıcıları bu bilgileri analiz eder ve CoinReview'a toplu raporlar sunar. Hizmet sağlayıcı(lar) tarafından sağlanan bilgi ve analizler, CoinReview'ın ziyaretçilerin CoinReview web sitesindeki ilgi alanlarını ve bu ilgi alanlarına nasıl daha iyi hizmet verileceğini daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için kullanılacaktır.

7. CoinReview hizmet sağlayıcısı/sağlayıcıları tarafından toplanan bilgiler, CoinReview platformunun, Platformu kullanırken kullanıcılar hakkında topladığı bilgilerle ilişkilendirilebilir ve bunlarla birleştirilebilir.

8. Hizmet sağlayıcı(lar)ın CoinReview web sitesinden aldıkları bilgileri bize yardımcı olmak dışında kullanmaları sözleşmeye bağlı olarak kısıtlanmıştır.

9. Kullanıcılar, CoinReview web sitesini kullanarak, CoinReview web sitesinin yukarıda belirtilen amaçlar için çerezleri kullanabileceğini kabul etmiş olurlar.

10. Şirket, Kişisel Bilgilerin üçüncü şahıslara yapılan tüm transferlerinin kayıtlarını tutacaktır ve bu bilgiler mümkünse kullanıcıya sunulabilecektir.

Kişisel Bilgilerin İfşası

1. CoinReview web sitesi, Kişisel Bilgileri, kullanıcının CoinReview'a bu tür bilgileri sağladığı sırada belirtilen amaçlar için ve/veya bu Gizlilik Politikasında belirtilen ve/veya yasaların izin verdiği amaçlar için kullanır.

2. CoinReview, kullanıcının bize sağladığı Kişisel Bilgileri sınırlı amaçlarla ve kullanıcının talep edeceği hizmetin sağlanması için kullanıma sunabilir, örneğin:

1) Ödeme hizmeti sağlayıcıları ve finans kurumları.

2) Müşteri iletişim platformları.

3) Kimlik doğrulama amacıyla yazılım sağlayan CoinReview yüklenicileri için.

4) Kamuya açık kaynaklardan yaptırım listeleri hakkında bize bilgi sağlayan CoinReview yüklenicileri için.

3. CoinReview ayrıca bir birleşme, elden çıkarma veya başka bir kurumsal yeniden yapılanma durumunda Kullanıcıların Kişisel Bilgilerini finansal kuruluşlar, sigorta şirketleri veya diğer şirketlerle paylaşabilir ve herhangi bir işlemi yapabilmek için kullanıcı bilgilerinin bu tür paylaşımını kullanıcıya bildirebilir. varsa, kullanıcının hakları.

4. CoinReview, yasaların gerektirdiği şekilde, Kullanıcıların Kişisel Bilgilerini kanun uygulayıcı veya düzenleyici kurumlarla da paylaşabilir. Bazı durumlarda CoinReview, yasal kısıtlamalar nedeniyle bu tür veri paylaşımı konusunda kullanıcıyı bilgilendiremeyebilir.

5. Kişisel Bilgileri alan veya bu bilgilere erişimi olan herhangi bir üçüncü taraf, CoinReview tarafından bu Kişisel Bilgileri korumasını ve kanunen aksi gerekmedikçe veya izin verilmedikçe, yalnızca kullanıcılar veya CoinReview için gerçekleştirdikleri hizmetleri yürütmek için kullanmasını talep edecektir. Düzenleyici makamlar hariç, bu tür bir üçüncü taraf, sözleşmeye bağlı olarak CoinReview ile aynı güvenlik ve gizlilik politikalarına bağlı kalacak ve CoinReview ile aynı sorumlulukları üstlenecektir.

6. Kullanıcının CoinReview ile ilgili herhangi bir hakkının meşru kullanımı, Kişisel Bilgilerinize erişim verilmiş olan herhangi bir üçüncü şahıs tarafından uygulanacağı konusunda da bilgilendirilecektir.

7. CoinReview, herhangi bir üçüncü tarafın bu Gizlilik Politikası kapsamındaki yükümlülüklerimizden haberdar olmasını sağlayacaktır.

8. CoinReview, üçüncü taraflarla, kendilerine açıklanan Kişisel Bilgileri, CoinReview'ın bu Gizlilik Politikası kapsamında kullanıcılara üstlendiği veya geçerli veriler kapsamında CoinReview'a dayatılan yükümlülüklerden daha az koruyucu olmayan koşullarla bağlı oldukları sözleşmeler akdedecektir. koruma yasaları.

Uluslararası Veri Transferleri

1. CoinReview platformunun yüklenicileri farklı konumlarda ve ülkelerde bulunur ve CoinReview'in bazen kullanıcılara hizmetlerimizi sunması için kullanıcının kişisel verilerini üçüncü ülkelere aktarması gerekir.

2. CoinReview, yüklenicimizin bulunduğu her yerde yeterli düzeyde kullanıcının kişisel veri koruması sağlamaya çalışır.

3. CoinReview, yalnızca aşağıdaki durumlarda kullanıcının Kişisel Bilgilerini aktarabilir:

 • CoinReview'ın kullanıcının Kişisel Bilgilerini aktardığı ülke yeterli düzeyde kişisel veri koruması sağlıyorsa.
 • CoinReview, veri özneleri olarak kullanıcının haklarının korunmasını sağlamak için uygun önlemleri alırsa.
 • Belirli durumlar için herhangi bir istisna geçerliyse (örneğin, yasal iddiaların oluşturulması, uygulanması veya savunulması için veya önemli kamu yararı nedenleriyle bu tür bir aktarım gerekliyse).

Kullanıcı Hakları

1. Kullanıcılar, CoinReview'a bir e-posta göndererek veya mümkün olduğu durumlarda, kullanıcının Kişisel Bilgileri'ne erişme ve hatalı ve/veya hatalı verilerin düzeltilmesini, güncellenmesini ve engellenmesini talep etme hakkına sahiptir, kullanıcılar bu işlemleri kullanıcının hesap profili sayfasında yapabilirler. kendileri tarafından.

2. Bir kullanıcının destek hizmetindeki yazılı talebi üzerine, CoinReview, kullanıcıyı CoinReview'ın elinde bulundurduğu kendisiyle ilgili Kişisel Bilgiler ve kullanıcının Kişisel Bilgilerinin kullanımı ve genel ifşası hakkında bilgilendirecektir.

3. CoinReview, kullanıcıya CoinReview'in elinde tuttuğu Kişisel Bilgilerin bir kopyasını da verecektir. İdari masrafları karşılamak için kullanıcıya, kullanıcının Kişisel Bilgilerinin ek kopyalarını sağlamak için asgari bir ücret olabilir.

4. Kullanıcı ayrıca destek hizmetine bir e-posta göndererek hem Hesabın hem de Kişisel Bilgilerin silinmesini veya yok edilmesini talep edebilir. CoinReview, yasal ve düzenleyici yükümlülükleriyle uyumlu olmadığı sürece, kullanıcının talebini derhal yerine getirecektir.

5. Kullanıcı ayrıca CoinReview'dan Kişisel Bilgilerini kendi seçeceği başka bir kontrolöre devretmesini isteyebilir.

6. Kullanıcı bilgilerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini sağlamak için, CoinReview, kullanıcıya haklarını kullanmasına yardımcı olmadan önce kimlik belgelerini ve/veya diğer yöntemleri sağlayarak kullanıcıdan kimliğini doğrulamasını isteyebilir.

7. Kullanıcı kimliğini kanıtlamayı reddederse, CoinReview, bu tür eylemlerin veri sahibinin gerçek isteği olduğunu garanti edene kadar, işlemeyi kısıtlamak dışında, kullanıcının verileriyle ilgili herhangi bir işlem yapmayı reddedebilir.

8. CoinReview, hizmetlerimizi gerçekleştirirken dolandırıcılık, kara para aklama ve CoinReview hizmetlerinin kötüye kullanılması risklerini azaltmak için otomatik işleme ve profil oluşturmayı kullanabilir. Bu otomatik işleme sayesinde CoinReview, kullanıcının kimlik, işlem ve davranış kalıplarının bir analizini gerçekleştirir.

9. Kullanıcı bu otomatik işlemin yapılmasını istemiyorsa, CoinReview kullanıcıya hizmetlerimizin bir kısmını veya tamamını sağlayamayabilir. Kullanıcı, bu işlemin kendisi için zararlı olabileceğini düşünürse, destek hizmetiyle iletişime geçebilir ve CoinReview bu uygulamayı inceler.

Güvenlik

1. CoinReview, kullanıcının Kişisel Bilgilerinin gizliliğini, bütünlüğünü ve hesap verebilirliğini sağlamak ve kullanıcının Kişisel Bilgilerini kayıp, yanlış kullanım, değişiklik veya imhadan korumak için teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri uygulamıştır.

2. Bu tür önlemler şunları içerir:

 • Kişisel verilerin şifrelenmesi.
 • Erişim kontrolü.
 • CoinReview'in işleme sistemlerinin ve hizmetlerinin sürekli gizliliğini, bütünlüğünü, kullanılabilirliğini ve esnekliğini sağlama yeteneği.
 • Fiziksel veya teknik bir olay olması durumunda, kişisel verilere erişimi ve kullanılabilirliği zamanında geri yükleme yeteneği.

3. Kullanıcının Kişisel Bilgilerine yalnızca yetkili CoinReview personeli erişebilir ve bu personelin bilgileri gizli tutması gerekir.

4. Kullanıcının izin verdiği veya CoinReview'ın, kullanıcıya talep edilen bir hizmeti sağlamak veya düzenleyici veya yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için Kişisel Bilgileri üçüncü taraflara iletmek zorunda olduğu durumlarda, CoinReview aynı düzeyde teknik bilgi talep edecektir. ve organizasyonel güvenlik önlemi, mümkün olduğunda, sözleşmeye dayalı düzenlemeler yoluyla uygulanmalıdır.

5. CoinReview, teknik ve organizasyonel önlemlerimizin etkinliğini düzenli olarak test eder, değerlendirir ve değerlendirir. Teknik ve organizasyonel güvenlik önlemleri, yasal ve teknik gelişmeler doğrultusunda zaman zaman gözden geçirilecektir.

6. Kişisel verilerin ihlali veya bu tür bilgilerin korunmasına yönelik önlemlerin başarısız olması durumunda CoinReview, gereksiz gecikme olmaksızın kullanıcıyı derhal bilgilendirecektir.

Bağlantılar

1. CoinReview web sitesinden üçüncü şahıslar tarafından sağlanan diğer sitelere ve kaynaklara bağlantılar olabilir. Bu Gizlilik Politikası yalnızca CoinReview web sitesi için geçerlidir. Bu üçüncü taraf sitelere veya kaynaklara erişim, kullanıcının CoinReview web sitesinden ayrılmasını gerektirir.

2. CoinReview, bu üçüncü taraf sitelerini veya burada yer alan herhangi bir içeriği kontrol etmemektedir ve kullanıcı, CoinReview'ın, içerikleri, politikaları, başarısızlıkları, promosyonlar, ürünler, hizmetler veya eylemler ve/veya bu sitelerle ilgili veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir zarar, kayıp, arıza veya herhangi bir sorun.

3. CoinReview, kullanıcıyı ziyaret ettiği her sitenin gizlilik politikaları da dahil olmak üzere tüm politikalarını, kurallarını, şartlarını ve düzenlemelerini incelemeye teşvik eder.

Kişisel Bilgilerin Saklanması

1. Kullanıcı bilgileri farklı ülkelerde bulunan CoinReview sunucularında tutulur. Bu bilgilere erişim, aynı veri güvenliği ilkelerine bağlı olan CoinReview çalışanlarına sağlanır.

2. CoinReview, kullanıcının Kişisel Bilgilerini yalnızca bu Gizlilik Politikasında ve yasal ve düzenleyici gerekliliklerde açıklanan amaçlar için gerekli olduğu sürece tutacaktır.

3. Kara Para Aklamanın Önlenmesi, Vergi ve Şirket yasal yükümlülükleri için kayıt tutma faaliyetleri ve kullanıcının kanun kapsamında CoinReview aleyhine yasal taleplerde bulunabileceği süre dikkate alınarak.

4. Düzenleyici amaçlarla saklanan veriler, gereksiz işlemlerden korunacak ve yalnızca bilgi sağlamak veya ilgili makamlara erişim sağlamak amacıyla tutulacaktır.

Kişisel Bilgilerin İmhası

 

1. CoinReview'ın kullanıcıya talep ettiği bir hizmeti sağlama yükümlülüğü veya Kişisel Bilgileri düzenleyici veya yasal amaçlarla tutma yükümlülüğü yoktur, CoinReview, kullanıcının Kişisel Bilgilerini kabul edilebilir endüstri ve güvenlik doğrultusunda anonim hale getirecek veya elden çıkaracaktır. standartlar, böylece bu daha sonra alınamaz ve kullanıcıyla ilişkilendirilemez.

2. CoinReview'ın arşivlenmiş yedeklemeler gibi bu tür kayıtları doğrudan kaldıramadığı durumlarda, CoinReview, yedekleme verilerinin geri yüklenmesi durumunda hangi Kişisel Bilgilerin kaldırılması gerektiğinin bir günlüğünü tutacaktır.

Pazarlama

1. CoinReview, kullanıcıyla iletişim kurmamıza veya kullanıcının Kişisel Bilgilerini kullanmamıza izin vermek için, kullanıcının hesap profili sayfasında bulunan pazarlama tercihleri onay kutularını işaretleme olanağı sağlayarak, kayıt veya kayıt sonrası için kullanıcının onayını isteyecektir. pazarlama amaçlı.

2. CoinReview platformu, meşru menfaatimize dayalı olarak CoinReview'in halihazırda sağladığına benzer kendi ürünlerimiz veya hizmetlerimiz hakkında mevcut Kullanıcıları da bilgilendirebilir.

3. Kullanıcılar, CoinReview'ın kullanıcının Kişisel Bilgilerini pazarlama amacıyla işlemesine yönelik onayını geri çekme hakkına sahiptir.

4. Kullanıcılar, hesap profilindeki pazarlama tercihleri onay kutularının işaretini kaldırarak veya herhangi bir zamanda destek hizmetinde CoinReview ile iletişime geçerek bu tür işlemeyi önleme haklarını kullanabilirler.

Değişiklikler

1. CoinReview politikaları, içeriği, bilgileri, promosyonları, ifşaatları, sorumluluk reddi beyanları ve özellikleri, CoinReview'in yegane ve mutlak takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda ve önceden haber verilmeksizin revize edilebilir, değiştirilebilir, güncellenebilir ve/veya eklenebilir.

2. CoinReview  bu Gizlilik Politikasını değiştirirse, tüm kullanıcıları CoinReview web sitesinde bir bildirimle bilgilendirmek için gerekli adımları atacak ve değiştirilen Gizlilik Politikasını web sitesinde yayınlayacaktır.

3. CoinReview, bir kullanıcının haklarının bu tür değişikliklerden etkilenebileceğini düşünürse, CoinReview, kullanıcıyla olan ilişkimizi sürdürmeden önce kullanıcıdan değerlendirmesini ve kabulünü onaylamasını isteyecektir.

Dolandırıcılık, Kimlik Avı ve E-posta Dolandırıcılığı Sorumluluk Reddi Beyanı

 

1. CoinReview'ın kendilerini müşteri destek temsilcisi olarak temsil eden, telefon ve/veya sosyal medya aracılığıyla müşteri destek hizmetleri sunan ve kullanıcıların sorunlarını para karşılığı çözmeye yardımcı olmayı vaat eden kuruluşlarla herhangi bir ortaklık içinde olmadığını lütfen unutmayın.

2. Unutmayın - müşteri desteği yalnızca CoinReview web sitesi aracılığıyla sağlanır ve her zaman ücretsiz sağlanır.

3. Kullanıcı, CoinReview'ı taklit eden bir dolandırıcılık, kimlik avı veya dolandırıcılık olduğuna inandığını keşfederse, destek servisine CoinReview'a e-posta gönderebilir.