Podmínky

Podmínky použití CoinReview

Poslední aktualizace: 11. září 2021

ABYSTE SE STALI NAŠIM KLIENTEM A VYUŽILI VÝHODY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NAŠÍ SPOLEČNOSTÍ, PŘED REGISTRACÍ SE PROSÍM SEZNAMTE S NÁSLEDUJÍCÍMI PRAVIDLY STRÁNEK.

Podmínky použití vstoupí v platnost okamžitě poté, co uživatel při registraci na webu CoinReview souhlasí s jejich podmínkami. Registrací automaticky souhlasíte s tím, že budete vázáni následujícími podmínkami, které jsou právně závazné.

If you do not accept these Terms of Use (hereinafter referred to as the “Terms”, “Agreement”, “Rules”), please leave the website. These Terms of Use are concluded between the company of CoinReview from one side and the user from another side and it regulates all major legal issues that may arise between the Company and the user (hereinafter referred to as the “Parties”) in the course of their cooperation.

Definice a Termíny

1. CoinReview dále označované jako „Společnost“ je název webové stránky CoinReview.

2. Dále jen „Uživatel“, „Klient“ je osoba plnoletého věku, která je registrována na webu CoinReview.

3. Dále jen „Zdroj“, „Stránky“, „Webové stránky“ jsou webové stránky CoinReview, vytvořené pro spolupráci mezi Společností a Uživateli.

4. „Obsah stránek“ je jakákoli informace a obsah poskytovaný Společností podle těchto Podmínek použití, včetně všech materiálů CoinReview. Obsahem Stránek jsou videa, informativní články, zvukové a grafické materiály, uživatelské příručky atd.

5. „Údaje“ jsou jakékoli informace o Uživateli nebo Společnosti, jakož i informace získané v důsledku spolupráce a používání webových stránek Společnosti jejími klienty.

Obecné podmínky

1. Registrací do systému uživatel potvrzuje svůj souhlas s těmito Podmínkami používání v plném rozsahu.

2. Vedení společnosti si vyhrazuje právo měnit a rozšiřovat stávající pravidla jednostranně, bez předchozího upozornění účastníků.

3. Tyto Podmínky použití jsou právně závaznou smlouvou mezi Uživatelem a Společností a řídí používání online platformy CoinReview.

4. Uživateli není dovoleno používat data Společnosti ve spamových e-mailech nebo reklamách. Tyto informace mohou být použity pouze v rámci korektní spolupráce mezi Klientem a Společností.

5. Uživatel může vést korespondenci se specialisty Služeb podpory pouze o záležitostech přímo souvisejících s těmito Podmínkami použití a Společností.

6. Společnost neodpovídá za nesplnění povinností v případech, kdy bylo způsobeno vyšší mocí.

7. Obsah Stránek není přímým doporučením a neobsahuje výzvy k akci.

8. Společnost má právo poskytovat Klientovi jakékoli informace o své činnosti, změnách, akcích, novinkách a jakékoli další informace související se spoluprací prostřednictvím emailových upozornění.

9. Každý jednotlivec, kterému je alespoň 18 let, má právo získat personalizovaný přístup na Stránku a využívat služby poskytované Společností.

Podmínky webu

1. Plná verze webových stránek společnosti a jejich obsahu není dostupná široké veřejnosti. Společnost uděluje registrovanému uživateli právo na přístup a používání stránek a jejich obsahu v souladu s podmínkami těchto podmínek použití pro účely uvedené v těchto podmínkách použití.

2. Veškeré údaje poskytnuté Uživateli v rámci spolupráce mohou být použity pro osobní účely a nelze je předávat třetím osobám. V případě porušení tohoto ustanovení bude spolupráce s Uživatelem ukončena.

3. Účet patří pouze jeho majiteli. Uživatel musí zajistit důvěrnost přihlašovacího jména, hesla a dalších údajů uvedených při registraci. Předávání identifikačních údajů třetím stranám je zakázáno.

4. Uživatel nemá právo upravovat Obsah Stránek, činit opatření směřující ke snížení výkonu systému, narušení a zničení původního Obsahu Stránek, jakož i narušit jeho funkčnost, používat malware nebo bránit spolupráci Společnosti s ostatními uživateli.

5. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že použití Zdroje mu nedává práva duševního vlastnictví Stránky.

Důvěrnost

1. Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů Společnosti, které jsou nedílnou součástí těchto Podmínek používání.

2. Společnost zaručuje naprostou důvěrnost a ochranu osobních údajů poskytnutých Uživatelem.

3. Uživatel má právo se osobně ujistit o správnosti použití osobních údajů poskytnutých Společnosti podáním příslušné žádosti Službě podpory.

Ukončení podmínek používání

1. Společnost má právo ukončit tyto Podmínky použití nebo spolupráci bez předchozího upozornění Uživatele v případě, že poruší ustanovení těchto Podmínek použití.

2. Po ukončení platnosti těchto Podmínek používání nemá Společnost vůči uživateli žádné závazky a nepřijímá žádné nároky.

Odpovědnost

1. Registrací Uživatel souhlasí s tím, že Společnost nenese odpovědnost za:

1.1. Ztráty spojené s tím, že nevznikají žádné zisky bez zavinění společnosti, ale v důsledku okolností vyšší moci (vyšší moc);

1.2. Neoprávněné použití uživatelského účtu nebo úprava Dat třetími stranami;

1.3. Ztráta zisku a jakékoli jiné ztráty vzniklé v souvislosti s používáním nebo nemožností používat Stránku;

1.4. Nepochopení provozu Stránky Uživatelem;

1.5. Výpadky nebo dočasné ukončení komunikačních sítí nebo internetového připojení ze strany uživatele;

1.6. Poruchy nebo dočasné pozastavení poskytování služeb Stránky, včetně poruch způsobených dodavatelem těchto služeb na straně Společnosti;

1.7. Ztráta, zkreslení nebo poškození Dat, ke kterému došlo v důsledku vnitřních poruch v systému Stránky.

1.8. Používání stránek třetími stranami pomocí uživatelského jména a hesla obdrženého při registraci na webových stránkách Společnosti.

2. Veškeré informace na stránkách neposkytují žádné záruky jakéhokoli druhu, veškeré akce jsou prováděny na základě vlastního uvážení uživatele.

3. Společnost nezaručuje, že používání Stránek neporuší práva třetích osob.

4. Uživatel souhlasí s tím, že se zdrží jakýchkoli negativních veřejných prohlášení vůči Společnosti a nebude vznášet nároky na jakékoli škody nebo ztráty vzniklé v důsledku následujících akcí a faktorů:

4.1. Jakékoli porušení těchto Podmínek použití uživatelem;

4.2. Používání Stránek třetí osobou, které Uživatel dobrovolně poskytl osobní údaje nebo nemohl zajistit jejich důvěrnost;

4.3. Používání stránek k nezákonným účelům.

5. CoinReview má právo měnit obsah Stránek a aktualizovat jej bez předchozího upozornění Uživatelům.